Hvorfor slipe trapp?

Hvorfor slipe trapp?

Bent`s Parkettsliperi har lang erfaring i å slipe alle typer trapper. Korrekt utført vedlikehold av din trapp til rett tid gir et enkelt og rimelig vedlikehold. Forsømmelse eller utsettelse av det samme vedlikeholdet kan gi omfattende kostnader og forringelse i form av full oppsliping og reparasjonsarbeider.

Ved mange års bruk av trapper får en slitasje som hakk, riper og treverk blir gult. De fleste går midt i trappen og en får mer slitasje  på deler av trinnet. Om en vedlikeholder trappen gjennom sliping og lakkering vil en forlenge levetiden. 
Bent`s Parkettsliperi sliper gulv for kunder i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Klepp, Egersund, Gjesdal, Time og Hå. Vi er lokalisert på Klepp som ligger 25 km sør for Stavanger.
IMAG0148