Våre maskiner

Våre maskiner

Veldig mange som vurderer å slipe gulvet er opptatt av hvor mye det støver og det skjønner vi veldig godt. Det finnes til og med de som ikke sliper gulvene fordi de har en forestilling om at hele huset må rengjøres etterpå.

Faktum er at moderne gulvslipemaskiner støver svært lite. Alle våre maskiner er godkjent i henhold til EU's maskindirektiv og arbeidsmiljøloven

Faktisk er de fleste av våre kunder overrasket over hvor lite støv det blir etter at gulvet er slipt.

Selvfølgelig er det forskjell på gulv, men i hovedsak blir det ikke mye støv, og det som blir er normalt sett lett å fjerne.

Vi anbefaler av samme grunn at dersom du skal utføre flere håndverksarbeider i huset, bør gulvslipingen komme til sist. Alle må som kjent gå på gulvet og på denne måten unngår du at andre håndverkere ødelegger ditt nye gulv. 

 
Bent`s Parkettsliperi sliper gulv for kunder i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Klepp, Egersund, Gjesdal, Time og Hå. Vi er lokalisert på Klepp som ligger 25 km sør for Stavanger.
Ta_foto-0011